Forsinkelsesgebyr Regnskapsregisteret - Oppfølging | Regnskap Fra A-Å | Regnskap Øst

Forsinkelsesgebyr Regnskapsregisteret – oppfølging

Regnskap Norge har bedt Regnskapsregisteret om fornyet vurdering vedrørende ettergivelse av forsinkelsesgebyr som følge av problemene med skattemeldingen.

Kilde: (Regnskapnorge.no) Skrevet av  Hanne Opsahl – 08.11.23

Regnskap Norge har fulgt opp med ny henvendelse til Regnskapsregisteret der vi redegjør nærmere for sammenhengene og hvordan problemene med skattemeldingen har påvirket arbeidet med årsregnskapet. Redegjørelsen er underbygd med resultater fra den gjennomførte undersøkelsen om konsekvensene merarbeidet har hatt for produksjonen. Den viser at de som er rammet i gjennomsnitt har hatt 130 ekstra arbeidstimer per regnskapsfører. Spennet er fra 68 til 192 timer, naturlig forklart i at noen har møtt problemene mer enn andre (avhengig av system, kundeportefølje osv.). Samtidig rapporterer 73% av regnskapsforetakene at det i svært liten eller liten grad har vært mulig å foreta endringer i opprinnelig fremdriftsplan for årsoppgjørsarbeidet. 

Les brevet til Regnskapsregisteret her.

Nå avventer vi tilbakemeldingen fra Regnskapsregisteret. Vi legger ut ny informasjon så snart det skjer. 

Takk til alle som besvarte undersøkelsen!